^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Witamy na stronie

I Technikum Poligraficzno - Usługowego

oraz IV Liceum Ogólnokształcącego

w Wyszkowie

Szkoła z pasją!

Get Adobe Flash player

Najważniejsze informacje:

 • Klasy:

1 LOg (po gimnazjum – cykl kształcenia 3 lata)

1 LOp (po szkole podstawowej – cykl kształcenia 4 lata)

 • Języki obce: język angielski, język niemiecki
 • Przedmioty rozszerzone: historia, język angielski
 • Przedmioty punktowane: informatyka, język angielski, wychowanie fizyczne

Opis klasy:

Klasa policyjna przygotowuje profesjonalnie wykształconych kandydatów do pracy w policji oraz w innych służbach mundurowych, takich jak straż miejska, służba celna, straż graniczna czy agencje ochrony.  W naszej ofercie oprócz przedmiotów ogólnokształcących przygotowujących do matury znalazły się zajęcia, na których będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. Są to zajęcia sportowe, strzeleckie, techniki samoobrony, pierwsza pomoc czy bezpieczne posługiwanie się bronią. Zajęcia policyjne są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę policyjną.

Ucząc się w tej klasie będziesz mógł:

 • brać udział w ciekawych wycieczkach i wyjazdach,
 • poznać specyfikę pracy w instytucjach, takich jak Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Wojskowa Komenda Uzupełnień,
 • brać udział w dniach otwartych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
 • odbyć szkolenie strzeleckie,
 • ukończyć kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • uczestniczyć w dodatkowych zajęciach organizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Wyszkowie,
 • przygotować się do testów merytorycznych służby w policji,
 • brać udział w Ogólnopolskim Turnieju Klas Policyjnych,
 • brać udział w Ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości,
 • zdobywać dodatkowe umiejętności poprzez uczestnictwo w projektach unijnych.

Możliwość dalszej edukacji:

Po ukończeniu tej klasy będziesz mógł kontynuować naukę na wybranych kierunkach studiów cywilnych takich jak np. prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne, resocjalizacja, zarządzanie kryzysowe, ratownictwo medyczne, wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo i higiena pracy. Ponadto przygotowujemy  ucznia - absolwenta klasy policyjnej do postępowania rekrutacyjnego do pracy w policji oraz w innych służbach odpowiedzialnych za porządek publiczny, a także firmach i instytucjach z sektora ochrony osób i mienia (wewnętrzne  służby ochrony firm, agencje detektywistyczne).   

 

Kierunki kształcenia

I Technikum
Poligraficzno - Usługowe

 

nozyczki

FRYZJER

  

wieszak

MODA

  

teklama

 REKLAMA

 

IV Liceum Ogólnokształcące

 

art

ARTYSTYCZNO-GRAFICZNA

  

fit

FIT DIETETYCZNA

 

pedagogika

PEDAGOGICZNA

 

 policja

POLICJYJNA