^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Witamy na stronie

I Technikum Poligraficzno - Usługowego

oraz IV Liceum Ogólnokształcącego

w Wyszkowie

Szkoła z pasją!

Get Adobe Flash player

zus

  

„Lekcje z ZUS” czyli co warto wiedzieć o ubezpieczeniach społecznych

Młodzież zakończyła kolejną edycję projektu edukacyjnego „Lekcje z”. Jest to pierwszy w historii Polski projekt budowania świadomości młodego pokolenia Polaków w zakresie ubezpieczeń społecznych. Pomaga zrozumieć, dlaczego nowoczesne państwa formułują politykę zabezpieczenia społecznego i jak ta polityka wpływa na indywidualną przyszłość każdego z nas. 

W czasie realizowanych czterech lekcji uczniowie biorący udział w projekcie poznają istotę ubezpieczeń społecznych, zasady finansowania świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz skutki wykluczenia z tych ubezpieczeń. Pod hasłami „Świadomy zawsze ubezpieczony”, „Płacisz i masz, czyli co ci się należy, gdy płacisz składki”, „Emerytura-twoja przyszłość w twoich rękach” czy „e-ZUS, czyli firma pod ręką” kryje się także podstawowa, przydatna wiedza o historii ubezpieczeń społecznych, organizacji i funkcjonowaniu ZUS, procedurach towarzyszących rejestracji działalności gospodarczej oraz narzędziach elektronicznych m.in. Platformie Usług Elektronicznych.

Podsumowaniem projektu jestkonferencja na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie - „Świadomość ryzyka a ryzyko nieświadomości. Jak uczyć o ubezpieczeniach społecznych?” skierowana do naukowców i praktyków zajmujących się na co dzień tematyką ubezpieczeń społecznych oraz edukacją w tej dziedzinie. Tematem przewodnim  tegorocznej konferencji było interdyscyplinarne podejście do uświadamiania istoty ryzyk socjalnych w procesie nauczania.

Nauczyciele i młodzież realizująca projekt jednogłośnie potwierdza, że „warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

Wszelkie materiały i podręczniki dla nauczycieli i uczniów do prowadzenia lekcji znajdują się na stronie www.zus.pl/edukacja. Pomoc i wsparcie merytoryczne oraz organizacyjne w realizacji „Lekcji z ZUS” i konkursu wiedzy zapewnia także Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Składamy serdeczne podziękowania za wsparcie w realizacji projektu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych a szczególnie p. Kierownik Barbarze Wiśniewskiej – Inspektorat w Wyszkowie oraz p. Przemysławowi Siemieniakowi - Koordynatorowi ds. komunikacji społecznej i edukacji Oddział w Płocku

zus

Kierunki kształcenia

I Technikum
Poligraficzno - Usługowe

 

nozyczki

FRYZJER

  

wieszak

MODA

  

teklama

 REKLAMA

 

IV Liceum Ogólnokształcące

 

art

ARTYSTYCZNO-GRAFICZNA

  

fit

FIT DIETETYCZNA

 

pedagogika

PEDAGOGICZNA

 

 policja

POLICJYJNA