^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Witamy na stronie

I Technikum Poligraficzno - Usługowego

oraz IV Liceum Ogólnokształcącego

w Wyszkowie

Szkoła z pasją!

Get Adobe Flash player

KLASA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Najważniejsze informacje:

 

  • cykl kształcenia: 4 lata
  • języki obce: język angielski, język niemiecki
  • przedmioty rozszerzone: geografia, wiedza o społeczeństwie

przedmioty dodatkowe:

komunikacja interpersonalna, 

podstawy psychologii, 

pedagogika ogólna

 

Opis klasy:

Zajęcia w klasie o profilu psychologiczno-pedagogicznym pomogą Ci w zrozumieniu mechanizmów rządzących zachowaniem człowieka i pozwolą rozwinąć empatię, wrażliwość na potrzeby innych oraz postawy prospołeczne. Dzięki nim nauczysz się panowania nad emocjami i stresem, co pomoże Ci poprawić relacje międzyludzkie. Ten profil jest stworzony dla osób, które chcą dobrze przygotować     się do matury, a w przyszłości studiować na takich kierunkach, jak: psychologia, pedagogika, psychologia zarządzania i innych humanistycznych profilach. 

 

Ucząc się w tej klasie będziesz mógł:

  • uczestniczyć w dodatkowych warsztatach i kursach z zakresu pedagogiki zabawy,
  • odbywać praktyki pedagogiczne z dziećmi z różnych grup wiekowych,
  • poznać specyfikę pracy w przedszkolu,
  • aktywnie działać w wolontariacie,
  • zdobywać dodatkowe umiejętności poprzez uczestnictwo w projektach unijnych,
  • brać udział w Ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości.

Możliwość dalszej edukacji:

Po ukończeniu tej klasy możesz podjąć dalszą edukację na kierunkach, takich jak: pedagogika, psychologia, zarządzanie zasobami ludzkimi, socjologia, logopedia, nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. To oferta dla przyszłych pedagogów i psychologów, nauczycieli, opiekunów, pracowników socjalnych, terapeutów, resocjalizatorów, pracowników HR, politologów.

Kierunki kształcenia

I Technikum
Poligraficzno - Usługowe

 

nozyczki

FRYZJER

  

  

IV Liceum Ogólnokształcące

  

   

pedagogika

PEDAGOGICZNA

 

 policja

POLICJYJNA