^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Witamy na stronie

I Technikum Poligraficzno - Usługowego

oraz IV Liceum Ogólnokształcącego

w Wyszkowie

Szkoła z pasją!

Get Adobe Flash player

KLASA POLICYJNA

Najważniejsze informacje:

 • cykl kształcenia: 4 lata
 • języki obce: język angielski, język niemiecki
 • przedmioty rozszerzone: geografia, wiedza o społeczeństwie
 • przedmioty dodatkowe:
 • wiedza o Policji, 
 • służba społeczeństwu,
 • kwalifikacje do służby w Policji, 
 • wychowanie fizyczne z elementami samoobrony

Opis klasy: 

Klasa policyjna przygotowuje profesjonalnie wykształconych kandydatów do pracy w policji oraz w innych służbach mundurowych, takich jak straż miejska, służba celna, straż graniczna czy agencje ochrony.  W naszej ofercie oprócz przedmiotów ogólnokształcących przygotowujących do matury znalazły się zajęcia, na których będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. Są to zajęcia sportowe, strzeleckie, techniki samoobrony, pierwsza pomoc czy bezpieczne posługiwanie się bronią. Zajęcia policyjne są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę policyjną.

Ucząc się w tej klasie będziesz mógł:

 • brać udział w ciekawych wycieczkach i wyjazdach,
 • poznać specyfikę pracy w instytucjach, takich jak Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Wojskowa Komenda Uzupełnień, 
 • brać udział w dniach otwartych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
 • odbyć szkolenie strzeleckie,
 • ukończyć kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • uczestniczyć w dodatkowych zajęciach organizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Wyszkowie,
 • przygotować się do testów merytorycznych służby w policji,
 • brać udział w Ogólnopolskim Turnieju Klas Policyjnych,
 • brać udział w Ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości,
 • aktywnie działać w wolontariacie, 
 • zdobywać dodatkowe umiejętności poprzez uczestnictwo w projektach unijnych.

Możliwość dalszej edukacji:

Po ukończeniu tej klasy będziesz mógł kontynuować naukę na wybranych kierunkach studiów cywilnych takich jak np. prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne, resocjalizacja, zarządzanie kryzysowe, ratownictwo medyczne, wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo i higiena pracy.Ponadto przygotowujemy ucznia - absolwenta klasy policyjnej do postępowania rekrutacyjnego do pracy w policji oraz w innych służbach odpowiedzialnych za porządek publiczny, a także firmach i instytucjach z sektora ochrony osób i mienia (wewnętrzne służby ochrony firm, agencje detektywistyczne).   

Kierunki kształcenia

I Technikum
Poligraficzno - Usługowe

 

nozyczki

FRYZJER

  

  

IV Liceum Ogólnokształcące

  

   

pedagogika

PEDAGOGICZNA

 

 policja

POLICJYJNA