^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Witamy na stronie

I Technikum Poligraficzno - Usługowego

oraz IV Liceum Ogólnokształcącego

w Wyszkowie

Szkoła z pasją!

Get Adobe Flash player

Najważniejsze informacje:

 • Klasy:

1 FITg (po gimnazujm – cykl kształcenia 3 lata)

1 FITp (po szkole podstawowej – cykl kształcenia 4 lata)

 • Języki obce: język angielski, język niemiecki
 • Przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski
 • Przedmioty punktowane: język angielski ,biologia, wychowanie fizyczne

Opis klasy:

W klasie dietetyki i fitnessu poznasz tajniki dietetyki i edukacji zdrowotnej. Rozszerzony język angielski da Ci większe możliwości związane z nauką i pracą, a biologia i elementy chemii otworzą Ci drzwi na wiele kierunków studiów. Będziesz miał okazję pracować z dietetykami i instruktorami fitness, weźmiesz udział w targach, dodatkowych kursach i szkoleniach. Zdobyte umiejętności pomogą Ci w codziennym życiu, ponieważ nauczysz się, jak być pięknym i zdrowym nie tylko od zewnątrz ale przede wszystkim od wewnątrz.

Ucząc się na tym kierunku będziesz mógł:

 • brać udział w ciekawych wycieczkach i targach zdrowej żywności oraz targach branży fitness,
 • zdobyć wiedzę, jak dbać o własne zdrowie,
 • zdobyć umiejętności posługiwania się Normami Żywienia,
 • poznać zagadnienia z zakresu fizjologii, anatomii człowieka, a także chorób dieto zależnych,
 • zdobyć praktyczną wiedzę na temat poradnictwa dietetycznego,
 • brać udział w Ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości,
 • zdobywać dodatkowe umiejętności poprze uczestnictwo w projektach unijnych.

Możliwość dalszej edukacji:

Absolwenci tej klasy mogą kontynuować naukę na kierunkach studiów, gdzie wymagana jest matura z biologii, np.: kosmetologia, technologia żywności, farmacja, dietetyka, w branży kosmetycznej, dietetycznej, farmaceutycznej, spożywczej ale też na wielu kierunkach Akademii Wychowania Fizycznego.

Najważniejsze informacje:

 • Klasy:

1 AGg (po gimnazujm – cykl kształcenia 3 lata)

1 AGp (po szkole podstawowej – cykl kształcenia 4 lata)

 • Języki obce: język angielski, język niemiecki
 • Przedmioty rozszerzone: historia, język angielski
 • Przedmioty punktowane: język angielski, informatyka, zajęcia artystyczne

Opis klasy:

Klasa artystyczno-graficzna jest adresowana do młodzieży pragnącej rozwijać swoje pasje związane z szeroko rozumianą sztuką. Profil ten jest nastawiony na realizowanie potrzeb uczniów chcących w przyszłości zaistnieć w zawodzie dziennikarza, aktora, grafika i innych pokrewnych. Uczniowie poznają techniki plastyczne, zdobywają pogłębioną wiedzę z zakresu historii sztuki, kształtują wyobraźnię przestrzenną. Mają również możliwość rozwijania zainteresowań historycznych, mogą brać udział w konkursach historycznych, historyczno-plastycznych, w których wykazują się nie tylko wiedzą historyczną, ale także umiejętnościami plastycznymi, manualnymi. Ta klasa jest stworzona dla osób obdarzonych talentem i poszukujących własnej drogi artystycznej.

Ucząc się na tym kierunku będziesz mógł:

 • brać udział w ciekawych wycieczkach związanych z wybranym kierunkiem kształcenia i targach branżowych,
 • poznać techniki grafiki komputerowej i cyfrowego projektowania przestrzennego,
 • zdobywać dodatkowe umiejętności poprzez uczestnictwo w projektach unijnych,
 • brać udział w Ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości.

Możliwość dalszej edukacji:

Po ukończeniu tej klasy będziesz mógł kontynuować naukę na kierunkach, takich jak: architektura, architektura krajobrazu, architektura wnętrz, historia sztuki, filmoznawstwo, fotografia, wzornictwo przemysłowe i artystyczne, animacja, sztuka mediów, grafika, artystyczna grafika komputerowa, kulturoznawstwo.

Najważniejsze informacje:

 • Klasy:

1 LOg (po gimnazjum – cykl kształcenia 3 lata)

1 LOp (po szkole podstawowej – cykl kształcenia 4 lata)

 • Języki obce: język angielski, język niemiecki
 • Przedmioty rozszerzone: historia, język angielski
 • Przedmioty punktowane: informatyka, język angielski, wychowanie fizyczne

Opis klasy:

Klasa policyjna przygotowuje profesjonalnie wykształconych kandydatów do pracy w policji oraz w innych służbach mundurowych, takich jak straż miejska, służba celna, straż graniczna czy agencje ochrony.  W naszej ofercie oprócz przedmiotów ogólnokształcących przygotowujących do matury znalazły się zajęcia, na których będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. Są to zajęcia sportowe, strzeleckie, techniki samoobrony, pierwsza pomoc czy bezpieczne posługiwanie się bronią. Zajęcia policyjne są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę policyjną.

Ucząc się w tej klasie będziesz mógł:

 • brać udział w ciekawych wycieczkach i wyjazdach,
 • poznać specyfikę pracy w instytucjach, takich jak Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Wojskowa Komenda Uzupełnień,
 • brać udział w dniach otwartych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
 • odbyć szkolenie strzeleckie,
 • ukończyć kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • uczestniczyć w dodatkowych zajęciach organizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Wyszkowie,
 • przygotować się do testów merytorycznych służby w policji,
 • brać udział w Ogólnopolskim Turnieju Klas Policyjnych,
 • brać udział w Ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości,
 • zdobywać dodatkowe umiejętności poprzez uczestnictwo w projektach unijnych.

Możliwość dalszej edukacji:

Po ukończeniu tej klasy będziesz mógł kontynuować naukę na wybranych kierunkach studiów cywilnych takich jak np. prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne, resocjalizacja, zarządzanie kryzysowe, ratownictwo medyczne, wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo i higiena pracy. Ponadto przygotowujemy  ucznia - absolwenta klasy policyjnej do postępowania rekrutacyjnego do pracy w policji oraz w innych służbach odpowiedzialnych za porządek publiczny, a także firmach i instytucjach z sektora ochrony osób i mienia (wewnętrzne  służby ochrony firm, agencje detektywistyczne).   

 

Najważniejsze informacje:

 • Klasy:

1 LPg (po gimnazjum – cykl kształcenia 3 lata)

1 LPp (po szkole podstawowej – cykl kształcenia 4 lata)

 • Języki obce: język angielski, język niemiecki
 • Przedmioty rozszerzone: historia, język angielski
 • Przedmioty punktowane: język angielski, biologia, zajęcia artystyczne

Opis klasy:

Zajęcia w klasie o profilu psychologiczno-pedagogicznym pomogą Ci w zrozumieniu mechanizmów rządzących zachowaniem człowieka i pozwolą rozwinąć empatię, wrażliwość na potrzeby innych oraz postawy prospołeczne. Dzięki nim nauczysz się panowania nad emocjami i stresem, co pomoże Ci poprawić relacje międzyludzkie. Ten profil jest stworzony dla osób, które chcą dobrze przygotować się do matury, a w przyszłości studiować na takich kierunkach, jak: psychologia, pedagogika, psychologia zarządzania i innych humanistycznych profilach.

Ucząc się w tej klasie będziesz mógł:

 • uczestniczyć w dodatkowych warsztatach i kursach z zakresu pedagogiki zabawy,
 • odbywać praktyki z dziećmi z różnych grup wiekowych,
 • poznać specyfikę pracy w przedszkolu,
 • aktywnie działać w wolontariacie,
 • zdobywać dodatkowe umiejętności poprzez uczestnictwo w projektach unijnych,
 • brać udział w Ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości.

Możliwość dalszej edukacji:

Po ukończeniu tej klasy możesz podjąć dalszą edukację na kierunkach, takich jak: pedagogika, psychologia, zarządzanie zasobami ludzkimi, socjologia, logopedia, nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. To oferta dla przyszłych pedagogów i psychologów, nauczycieli, opiekunów, pracowników socjalnych, terapeutów, resocjalizatorów, pracowników HR, politologów.

Najważniejsze informacje:

 • Klasy:

1 TRg (po gimnazujm – cykl kształcenia 4 lata)

1 TRp (po szkole podstawowej – cykl kształcenia 5 lat)

 • Języki obce: język angielski, język niemiecki
 • Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski
 • Przedmioty punktowane: język polski, język angielski, informatyka

Technik reklamy w ramach zajęć z przedmiotów zawodowych posiądzie umiejętności takie jak:

 • organizowanie oraz prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych,
 • organizowanie oraz prowadzenie kampanii reklamowej,
 • projektowanie oraz wykonywanie środków reklamowych,
 • badanie przekazu reklamowego.

Typowe miejsca pracy dla technika reklamy to:

 • agencje reklamowe,
 • biura ogłoszeń,
 • studia graficzne,
 • działy promocji środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja itp.),
 • agencje public relations,
 • ośrodki kształtowania opinii publicznej,
 • dział marketingu i reklamy dowolnego przedsiębiorstwa,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie usług marketingowych i reklamowych.

Ucząc się na tym kierunku będziesz mógł:

 • brać udział w ciekawych wycieczkach związanych z wybranym kierunkiem kształcenia i targach branżowych,
 • zdobywać dodatkowe umiejętności poprzez uczestnictwo  w projektach unijnych,
 • poprzez udział w praktykach zawodowych poznawać pracę firm i instytucji związanych z reklamą,
 • kontynuować kształcenie na wybranym kierunku studiów.

Kwalifikacje i egzaminy:

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki dwa egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:

 • PGF.07.- Wykonywanie przekazu reklamowego
 • PGF.08.- Zarządzanie kampanią reklamową.

Najważniejsze informacje:

 • Klasy:

1 TMg (po gimnazjum – cykl kształcenia 4 lata)

1 TMp (po szkole podstawowej – cykl kształcenia 5 lat)

 • Języki obce: język angielski, język niemiecki
 • Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski
 • Przedmioty punktowane: informatyka, język angielski, zajęcia artystyczne

Technik przemysłu mody w ramach zajęć z przedmiotów zawodowych posiądzie umiejętności takie jak:

 • projektowanie wyrobów odzieżowych,
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 • opracowywanie dokumentacji wyrobów odzieżowych,
 • wytwarzanie wyrobów odzieżowych,
 • organizowanie i kontrolowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 • prowadzenie działań związanych z marketingiem mody.

Technik przemysłu mody może podjąć pracę jako:

 • specjalista od promocji i dystrybucji kolekcji,
 • współtwórca kolekcji ubiorów - projektant mody,
 •  konstruktor odzieży,
 • technolog,
 • właściciel pracowni mody,
 •  stylista wizerunku,
 • fotograf mody,
 • dziennikarz mody,
 • specjalista od aranżacji przestrzeni wystawowej i sprzedażowej.

Ucząc się na tym kierunku będziesz mógł:

 • brać udział w ciekawych wycieczkach związanych z kierunkiem kształcenia i targach branżowych,
 • zdobywać dodatkowe umiejętności poprzez uczestnictwo  w projektach unijnych,
 • poprzez udział w praktykach zawodowych poznawać pracę firm i instytucji związanych z przemysłem mody,
 • kontynuować kształcenie na wybranym kierunku studiów.

Kwalifikacje i egzaminy:

Aby uzyskać tytuł technika, należy zdać w trakcie nauki dwa egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:

Najważniejsze informacje:

 • Klasy:

1 TUFg (po gimnazjum – cykl kształcenia 4 lata)

1 TUFp (po szkole podstawowej – cykl kształcenia 5 lat)

 • Języki obce: język angielski, język niemiecki
 • Przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski
 • Przedmioty punktowane: biologia, informatyka, zajęcia artystyczne

Technik fryzjer w ramach zajęć z przedmiotów zawodowych posiądzie umiejętności takie jak:

 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów,
 • wykonywanie zabiegów chemicznych włosów,
 • wykonywanie strzyżenia włosów,
 • wykonywanie stylizacji fryzur,
 • wykonywanie projektów fryzur.

Typowe miejsca pracy dla technika fryzjera to:

 • zakłady i salony fryzjerskie,
 • teatry, filharmonie i opery oraz wytwórnie filmowe i telewizyjne,
 • na stanowisku perukarza w zakładach wykonujących peruki, tresy i tupety,
 • własna działalność gospodarcza.

Ucząc się na tym kierunku będziesz mógł:

 • uczestniczyć w dodatkowych warsztatach i kursach z zakresu wizażu i stylizacji oraz stylizacji paznokci,
 • brać udział w targach fryzjerskich i kosmetycznych,
 • brać udział w ogólnopolskich konkursach fryzjerskich ,
 • zdobywać dodatkowe umiejętności poprzez uczestnictwo w projektach unijnych,
 • odbyć zagraniczne praktyki zawodowe,
 • kontynuować  kształcenie na studiach wyższych.

Kwalifikacje i egzaminy:

Aby uzyskać tytuł technika, należy zdać w trakcie nauki dwa egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:

FRK.01.– Wykonywanie usług fryzjerskich

FRK.03. – Projektowanie i wykonywanie fryzur

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Wyszkowie jest organem prowadzącym IV Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie. Jest stowarzyszeniem oświatowym o wieloletniej tradycji nauczania, specjalizującym się w szeroko rozumianej edukacji zawodowej.

Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie powstało w 1996 jako pierwsza i jedyna szkoła niepubliczna z uprawnieniami publicznymi w powiecie wyszkowskim dla młodzieży. Wśród absolwentów znalazł się stypendysta Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 2003r., laureat krajowej XVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, autor wielu artykułów prasowych dotyczących zagadnień ekologicznych, realizujący indywidualny program z ekologii oraz wielu stypendystów Prezesa Rady Ministrów. Społeczne Liceum Ogólnokształcące mogło pochwalić się uczestnictwem młodzieży na obozach językowych w USA, Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech. Poza tym Liceum nawiązało współpracę z Uniwersytetem Warszawskim. W roku szkolnym 1999/2000 uczniowie tej szkoły uczestniczyli w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez specjalistów z tej uczelni. Tradycje kształcenia ogólnego kontynuuje IV Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie, które powstało w 2013 r. w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy.

Kierunki kształcenia

I Technikum
Poligraficzno - Usługowe

 

nozyczki

FRYZJER

  

wieszak

MODA

  

teklama

 REKLAMA

 

IV Liceum Ogólnokształcące

 

art

ARTYSTYCZNO-GRAFICZNA

  

fit

FIT DIETETYCZNA

 

pedagogika

PEDAGOGICZNA

 

 policja

POLICJYJNA