Komisji Edukacji Narodowej 2,
07-200 Wyszków

(29) 742-42-54
if@szkolyzdz.edu.pl

Psycholog szkolny

 PSYCHOLOG

Psycholog szkolny – Marlena Rolek 
czasie epidemii i nauki zdalnej działania psychologa szkolnego

w I Technikum Poligraficzno-Usługowym Wyszkowie oraz w IV Liceum Ogólnokształcącym w Wyszkowie skoncentrowane są na następujących zadaniach:

 1. Pomoc psychologiczna skierowana indywidualnie do ucznia, jego rodzica, wychowawców klas i nauczycieli (wskazanie możliwości kontaktu poprzez e-dziennik, telefonicznie).
 2. Nawiązywanie kontaktu z uczniami, których problemy zostały zdiagnozowane od początku roku szkolnego 2020/2021, a także z tymi wymagającymi szczególnego wsparcia i opieki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na maturzystów.
 3. Pomoc uczniom w problemach wynikających z trudności w samodzielnym uczeniu się, wskazanie technik uczenia się, organizacji rytmu dnia codziennego.
 4. Pomoc związana z radzeniem sobie ze stresem, lękiem, napięciem emocjonalnym, związanym z trudną sytuacją spowodowaną epidemią, nauką w nowych warunkach, a także trudną sytuacją rodzinną.
 5. Udzielanie wsparcia, konsultacji w sytuacjach kryzysowych.
 6. Reagowanie na kontakt inicjowany przez ucznia bądź rodzica.
 7. Opracowanie materiałów i wskazówek dla młodzieży, rodziców służących zachowaniu higieny psychicznej i adaptacji do nowych, trudnych warunków oraz wysyłanie ich do uczniów, rodziców poprzez e-dziennik.
 8. Konsultacje dla nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 9. Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i związanych z nauką dzieci.
 10. Pomoc rodzicom w zapobieganiu zachowaniu ryzykownym uczniów poprzez zwrócenie uwagi rodzicom na zaistniały problem, wysyłanie materiałów drogą elektroniczną oraz konsultacji telefonicznych.
 11. Monitorowanie obowiązku wywiązywania się z nauki.
 12. Współpraca z instytucjami: poradnią psychologiczno-pedagogiczną, OPS, sanepidem, gminną komisją ds. profilaktyki.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację emocjonalną uczniów, rodziców i nauczycieli, kontakt telefoniczny oraz poprzez e-dziennik z psychologiem szkolnym jest możliwy również poza godzinami pracy psychologa szkolnego.

Psycholog szkolny: Marlena Rolek