Komisji Edukacji Narodowej 2,
07-200 Wyszków

(29) 742-42-54
if@szkolyzdz.edu.pl

Stypendyści

Nasza szkoła jest placówką, w której każdy uczeń zarówno wybitny, jak i słabszy może liczyć na indywidualne podejcie. Młodzież ma możliwość wszechstronnego rozwoju na różnych dziedzinach wiedzy poprzez udział w zajęciach dodatkowych czy uczestnictwo w kołach zainteresowań. Każdego roku doceniani są nasi prymusi za wybitne osiągnięcia, wzorowa postawa uczniowska oraz reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym, powiecie, województwie i Polsce.

Najbardziej prestiżwym wyróżnieniem jest Stypendium Prezesa Rady Ministrów, które może otrzymać tylko jeden, najlepszy uczeń w danym typie szkoły. Stypendium przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Uczniowie naszej szkoły corocznie znajdują się w gronie najlepszych uczniów, którym przyznano Stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Jarosław Dyba IV TP  2009/2010 
Damian Romański IV TP  2010/2011 
Milena Skoczeń II TUF  2011/2012 
Kinga Jechna II TUF  2012/2013 
Magdalena Wolęcka IV TUF  2013/2014 
Ewelina Krzyżewska IV TOT  2014/2015 
Karolina Kaczmarska IV TUF 2015/2016 
Anna Ciecierska III  LO  2015/2016  
Magdalena Madyda I TP-U 2016/2017  
Wioletta Dyga  IV LO 2016/2017   
Anna Dudek III TUF 2017/2018
Wioletta Dyga III LP 2017/2018
Karolina Król IV TUF 2018/2019
Krystian Kaczmarski III LO 2018/2019
Jolanta Płochocka III LP 2019/2020
Kinga Jasińska II TUFp 2020/2021
Sandra Kołodziejczyk II TUFg 2020/2021
Dominika Tkaczyk II LPs 2020/2021
Kamila Abramczyk III LO 2020/2021
Sandra Kołodziejczyk III TUFg 2021/2022
Kinga Jasińska III TUFp 2021/2022
Karol Jan Klimek III LOg 2021/2022
Dominika Tkaczyk III LPs 2021/2022
Kinga Jasińska IV TUFp 2022/2023
Wiktoria Kuchta IV LO 2022/2023
Sandra Kołodziejczyk IV TUFg 2022/2023